Vi rensar upp!

Sjögrävning – sugmuddring

Vårt mudderverk kan utföra många olika arbetsuppgifter som grävning, pålning, slamsugning, pumpmuddring m.m.
Vi förflyttar muddermassorna upp till 400m genom pumpning i slang – även högt upp på land.

Mudderverket – Watermaster Classic

Med olika redskap kan vi gräva, fräsa sönder rotfilt, suga upp bottensediment, pumpa muddermassor flera hundra meter bort, påla m.m.

Med stadiga stödben och pontoner kan arbetena utföras med stor precision. Vi arbetar från vattnet och skadar inte stränderna.

Mudderverket är mycket lämplig för:

  • Sjörestaurering
  • Ta bort vassbälten
  • Muddra småbåtshamnar
  • Kabel och rörläggningar
  • Rensa industridammar
  • Gräva för utfallsdiken

Fakta om utrustningen

Skrov
Längd 10,2 m
Bredd 3,2 m
Höjd 3,1 m
Höjd över vattenlinje 2,5 m
Djupgående 0,6 m¹
Vikt med utrustning 17 ton
Grävdjup: 4,2 m
Grävradie: 6,8 m
Svängvinkel: 170 grader
Bakre stödben max djup: 4,5 m
Hastighet: 2-3 knop²
Utrustning
Bergskopa: 400 liter
Vassraka: 2,7 meter bred
Pumpskopa
Cutterpump
Flatslang 400 m
¹ Förflyttar sig på grundare vatten med hjälp av bakre stödben och grävaggregat, även uppe på land.
² Vid längre transport bogseras med  arbetsbåt i 5 knop.

Muddringsmetoder

gronskar006hemsida4

Muddrig kan utföras med olika metoder. Antingen genom grävning eller genom pumpning. Vid behov kan man gå upp på land för att komma åt.

 

 

Pumpskopa

En bred skopa med hydrauliskt drivna fräsvalsar och pumpar används när slam och lera skall avlägsnas. I pumparna sitter knivar som effektivt hackar sönder rotfilt och vattenväxter.

Pumpskopa

Det slamblandade vattnet pumpas i slangar upp till 400 meter bort till invallningen som även kan ligga långt upp på land. Slangen är av samma flatslangtyp som man använder till dränkbara dräneringspumpar. Flatslangen väger mindre och tar mindre plats än traditionella polyetenrör och är lättare att hantera. Detta gör att pumpmetoden är ekonomisk även vid små muddringar på några hundratals kubikmeter.

Pumpskopa

För att hålla muddermassorna på plats behövs i de flesta fall en invallning av något slag. Invallningen kläs med fiberduk och tätas mot marken.

Pumpskopa

Kapaciten är beroende på slanglängd, uppfordringshöjden och materialet som pumpas.

Cutterpump

Cutterpupen används med fördel då muddermassorna består av mer slitande och hårt packat material som sand och morän. Cutterpumpen fungerar efter samma princip som traditionella sugmudderverk. Längst ner sitter en roterande skärkrona som lossar muddermassorna som sedan sugs in i en stor hydrauldriven pump.

Tillståndsansökan – Vattenverksamhet

I stort sett allt arbete och byggande i vattenområde är vattenverksamhet. Bestämmelserna om vattenverksamhet finns i 11 kapitlet miljöbalken. 

LansstyrelsenLogo-Left-MINI-cmyk-90
Mer information om vad som gäller vid muddring och hur man söker tillstånd för vattenverksamhet finns på  Länsstyrelsens webbsida.

Blankett för anmälan:
Anmälan för vattenverksamhet (pdf)
miljö
Från Miljösamverkan Sverige kan man ladda ner en längre vägledning om vattenverksamhet:
Miljösamverkan Sverige (pdf)

vagledning-muddring-o-kvittblivning-av-muddringsmassor

Muddra.nu

Kontakt

Passa på att kontakta oss i god tid för att få hjälp med kostnadsbedömning av Ert behov av muddring eller rensning. Vid samordning av närliggande jobb minskar etableringskostnaden. Det tar tid att få tillstånd att muddra, så var ute i god tid!

Ingeniörsfirma Pehr Engwall AB
Konvaljevägen 2
183 30 TÄBY

Bengt Engwall: 0702-63 33 33
bengt@muddra.nu
Tel: 08-758 20 01
Fax: 08-758 54 17

Nyhetsflöde

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Unsupported get request. Object with ID '642253749271236' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api
Type: GraphMethodException
Code: 100
Subcode: 33
Please refer to our Error Message Reference.